Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.Boot.JindraBoot

Třída Virus
Platfoma Boot
Popis

Technické údaje

Je to velmi nebezpečný spouštěcí virus s pamětí. Zapíná INT 13h a zapíše se do bootovacích sektorů disket a jednotky C: Při 101. infekci virus vymaže sektory disku a CMOS. Virus obsahuje text:

JINDRA_0


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu