Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.Boot.DiskFiller

Třída Virus
Platfoma Boot
Popis

Technické údaje

Jedná se o velmi nebezpečný stealth virus, který zasáhne bootovací sektory disket a MBR pevných disků během přístupu. Tento virus formátuje další disketu na disketě (40. na velikosti 360K a 80. na 1.2M) a poté umístí svůj kód. Poté virus vloží hlavní část do zaváděcího sektoru diskety, původní obsah se prakticky nezmění. Na infekci pevného disku virus umístí své tělo hned za MBR. Uvnitř MBR změní pouze aktivní adresu zaváděcího sektoru a nastaví tuto adresu na sektor obsahující začátek kódu viru.

Po spuštění příkazu COMMAND.COM se virus přepne do oblasti s nízkou adresou. Podle systémového času šifruje a zobrazí zprávu: Haha, v�rus van ag�pben !! Ez egy eddig m � g nem k�zismert v�rus. De hamarosan az lesz. A neve se vyskytne zbytečně, když se vyskytne nevhodná kapka, hogy pocit, že FAT-t�bl�t k�l�nb�z� alakzatokkal. Ez m�r meg je t�rt�nt !!! a pak "čerpá" v sektorech FAT následující obrázek:


****** ******
* ** *
* * * * * * *
* ** *
* **** ** **** *
* * * *
**** ****
Virus také obsahuje řetězec "command.com", háčky INT 13h, 1Ch, 21h.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu