Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.BAT.PG94

Třída Virus
Platfoma BAT
Popis

Technické údaje

Jedná se o neškodný neperiodický rezidentní parazitní BAT virus. Hledá soubory BAT a zapíše se na začátek souboru. Během infikování souboru virus vytvoří v adresáři DOS dočasný soubor # PG94. ~ A nezdaří se infikovat, pokud na aktuální jednotce není žádný takový adresář. Virus také používá nástroj FIND a neinfikuje soubory, pokud v PATH neexistuje žádná taková utilita.

Virus obsahuje text:


Ha ha ha! Cybrphuc '94


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu