Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.BAT.Hot2Trot

Třída Virus
Platfoma BAT
Popis

Technické údaje

Jedná se o nebezpečný virus, který není rezidentním parazitním BAT. Vyhledává soubory .bat v aktuálním a nadřazeném adresáři a poté se zapíše na konec souboru. Virus používá infikující způsob podobný parazitickým infiktorům COM – píše svůj kód na konec souboru a vloží příkaz GoTo_Virus do záhlaví souboru:


+ ————— +
� @ echo off comm Příkazy Jmp-to-virus
+ —— �goto HotToTrot3�
� + —-> �: �
�� + ————— � Příkazy originálních souborů BAT
�� � … �
�� � … �
�� � … �
�� + ————— �
�� + —- �goto Trot3 � Přejít na příkaz návrat do DOSu
��� + ————— �
+ —–> �: HotToTrot3 � Hlavní kód viru
�� � … �
�� � … �
+ —– �goto To � Návrat do hostitelského programu
+ —> �Trot3: � Návrat do DOSu
+ ————— +
Během infikování souboru virus získá přístup k funkcím DOSu (INT 21h). Za tímto účelem vytváří a spouští dva dočasné soubory COM – ukládá jejich hexadecimální výpis na disk a převede je do binárního souboru pomocí příkazu DEBUG (pokud v PATH není žádný DEBUG, může virus infikovat soubory).


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu