Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.BAT.Batalia3

Třída Virus
Platfoma BAT
Popis

Technické údaje

Jedná se o neškodný parazitní BAT virus, který není rezidentní. Hledá soubory BAT v aktuálním adresáři a pak je infikuje. Během infikování souboru virus spusťte ARJ archivátor pro balení potřebných souborů. Není-li v souboru PATH žádný soubor ARJ.EXE, virus se nedá replikovat sám.

Virus obsahuje dvě části kódu a dat. První část (záhlaví) obsahuje příkazy DOS:

 @echo offre YYYarj x% 0 -g "" b�p�> nulren p Intvolání iren Int a.batecho na@call a@echo offdel i.batdel a.batdel BATalia3 

Druhou částí (zbytek) je ARJ archiv. Tento archiv obsahuje soubor I.BAT, který je hlavním kódem viru a dalšími soubory:

 P, BATALIA3 

Soubor BATALIA3 obsahuje několik přídavných dávkových příkazů. Soubor P obsahuje původní kód infikovaného souboru BAT.

Takže každý infikovaný soubor obsahuje textové řetězce (příkazy DOSu) a binární data (ARJ archiv).

Při spuštění virus spustí ARJ archivátor, extrahuje I.BAT a spustí jej. Tento dávkový soubor pak vyhledá v aktuálním adresáři infikované soubory BAT a infikuje je.

Během infikování virus uloží původní soubor BAT do archivu ARJ (soubor P) a přepsá ho. Výsledkem je, že délka souboru infikovaného BAT.Batalia3 může být menší než před infekcí.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu