Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan.WinLNK.StartPage

Detekováno 01/16/2017
Třída Trojan
Platfoma WinLNK
Popis

Škodlivé soubory LNK této rodiny napodobují zkratky pro populární prohlížeče. Když kliknete, otevře stránku (zobrazenou uvnitř škodlivého souboru) v prohlížeči. Často jsou tyto stránky názvy matoucí podobně jako jména vyhledávačů a přesměrování uživatelů na pochybné stránky.

Geografická distribuce útoků rodiny Trojan.WinLNK.StartPage


Zeměpisné rozložení útoků v období od 16. ledna 2016 do 16. ledna 2017

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Ruská Federace 35,29
2 Indie 6.33
3 Vietnam 4,82
4 Brazílie 4.09
5 Německo 3,94
6 Ukrajina 3.39
7 Francie 2.38
8 Kazachstán 2.31
9 krocan 2.09
10 Alžírsko 2.04

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu