Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan.Win32.Vilsel

Detekováno 12/30/2015
Třída Trojan
Platfoma Win32
Popis

Tato rodina malwaru představuje pro infikované počítače kritickou bezpečnostní hrozbu.

Po získání kontroly nad infikovaným počítačem se malware zkopíruje pod náhodnými jmény do složek% temp%,% windir% a% appdata%. Tyto kopie jsou pak přidány do seznamu programů, které se automaticky spouštějí při spuštění operačního systému. Malware také pošle GET HTTP žádosti o stažení souborů ze serveru cybercriminálního a provede změny v registru Windows na infikovaném počítači.

Mezi nejběžnější změny registru systému Windows patří:

  • Zakázání systémových programů a služeb, například:

    • Brána firewall systému Windows
    • Správce úloh
    • Editor registru
    • Řízení uživatelských účtů (UAC)

  • Přidání položek registru pro služby Windows

Geografická distribuce útoků rodiny Trojan.Win32.Vilsel

Zeměpisné rozložení útoků v období od 30. prosince 2014 do 30. prosince 2015

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Rusko 19.10
2 Indie 7,95
3 Vietnam 5.44
4 Indonésie 5.42
5 Německo 4.06
6 krocan 3.70
7 Francie 2,93
8 Brazílie 2,51
9 USA 2.43
10 Maroko 2.19

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu