Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan.Win32.VBKrypt

Detekováno 12/30/2015
Třída Trojan
Platfoma Win32
Popis

Tato rodina malware je napsána v programovacím jazyce jazyka Visual Basic, který je jeho hlavním odlišným znakem od ostatních rodin malwaru.

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

td>

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Německo 14,53
2 Rusko 12,57
3 Indie 5.47
4 Mexiko 5.03
5 Vietnam 3.27
6 krocan 3.01
7 Alžírsko 2.62
8 Rakousko 2,45
9 Brazílie 2.34
10 USA 2.07

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu