Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan.Win32.Pakes

Detekováno 02/17/2016
Třída Trojan
Platfoma Win32
Popis

Tato malwarová rodina se skládá z trojských koní, které provádějí destruktivní akce v počítači uživatele. Malware je komprimován nestandardními balíky. V důsledku toho je škodlivý spustitelný soubor menší a pro antivirový software je obtížnější rozbalit a analyzovat.

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Bangladéš 14,90
2 Vietnam 14,56
3 Indie 10.22
4 Ruská Federace 7.22
5 Kazachstán 3,82
6 Alžírsko 2.29
7 Spojené arabské emiráty 2.25
8 Indonésie 2.01
9 Egypt 1,94
10 Pákistán 1,93

* Procento všech jedinečných uživatelů Kaspersky po celém světě, kteří byli napadeni tímto malwarem


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu