Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan.Win32.PKZ300b

Třída Trojan
Platfoma Win32
Popis

Technické údaje

PKZIP300 je distribuován jako samorozbalovací archiv s názvem PKZ300B.EXE, 178981 bajtů délky.

Tento archiv obsahuje pět souborů, po extrakci jsou:


název souboru jen co to je?
——– —- ————
PKZINST.EXE 5328 je to skutečný trojský program
WHATSNEW.300 2417 WhatsNew z PkZip 2.04c, 2.04c nahrazen 3.0
COMPRESS.000 124005 ARJ 2,41 a další bajty
COMPRESS.001 116260 ARJ 2.41
FILE_ID.DIZ 101 DOC soubor oznamuje, že Pkzip 3.0b.
Existuje pouze jeden soubor, který je trojan – PKZINST.EXE. To bylo napsáno v Turbo-Pascal. Při spuštění se zobrazí zpráva:

PKZIP (R) Instalační nástroj verze 3.00b 4-05-950
Copr. 1989-1995 Pkware Inc. Všechna práva vyhrazena.
Pkzip Reg. US Pat. a Tm. Vypnuto.
Inicializace to může trvat několik minut ….
a provede dva příkazy:

COMMAND.COM / C Formát c:> NULL
COMMAND.COM / C deltree / yc:> NULL
Naštěstí autor tohoto trojan nemá dostatek znalostí o počítači a první příkaz čeká na potvrzení DOSu:

UPOZORNĚNÍ: VŠECHNY DATA NA NEPŘÍPUSTNÝ DISK
DRIVE C: BUDE ZTRÁTA!
Pokračujte ve formátu (Y / N)?
Tuto žádost lze ukončit buď resetováním, nebo stisknutím klávesy Ctrl-C / Break. V obou případech se trojan ukončí bez poškození dat. V případě Ctrl-C to jen informuje o použití:

Děkuji za čekání, mrňo. Neměli byste si s námi skočit.
a vrátí se do DOSu.

Jedná se o jednu další chybu v tomto trojan – přesměrování "> NULL" vytvoří soubor v NULL v aktuálním adresáři, aby zakázal všechny zprávy, které měl virus napsat "> NUL".

Vidím, že autor viry naučí DOS stránku v pořadí v abecedním pořadí, ví, jak používat příkazy, které začínají "D" a "F", ale stále nedosáhl instrukcí "N" (Null) čtení uživatelské příručky DOSu.

AVP zjistí, že trojan s názvem "Trojan.PKZ300b" v extrahovaném spustitelném souboru, stejně jako v samorozbalovací archivu.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu