Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan.Win32.MicroFake

Detekováno 02/03/2010
Třída Trojan
Platfoma Win32
Popis

Po spuštění trójsky kůň používá systémový nástroj "sc.exe" k provedení následující sekvence příkazů:
sc.exe config wuauserv start = autosc.exe config BITS start = poptávkasc.exe stop wuauservsc.exe config BITS start = vypnutosc.exe config wuauserv start = vypnutoTím se zastaví a zruší automatické spuštění služby "wuauserv" (služba Automatické aktualizace systému Windows) a zruší se také automatické spuštění služby "BITS" (Background Intelligent Transfer Service). Trójsky kůň poté otevře v prohlížeči Internet Explorer následující zdroj:

 http: //windo****pdate.microsoft.com 

Trójský kůň se pak vypne.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu