Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan.Win32.Kryptik

Detekováno 12/23/2015
Třída Trojan
Platfoma Win32
Popis

Malware of this family consists of Trojans that use anti-emulation, anti-debugging, and code obfuscation to prevent their analysis.

Geographical distribution of attacks by Trojan.Win32.Kryptik family


Geographical distribution of attacks during the period from 1 January 2019 to 26 March 2019

Top 10 countries with most attacked users (% of total attacks)

  Country Percentage of users*
1 Vietnam 6.81
2 Italy 5.04
3 Germany 4.92
4 India 4.41
5 Turkey 4.27
6 Spain 4.03
7 Malaysia 3.93
8 United Arab Emirates 3.78
9 Russian Federation 3.43
10 Indonesia 3.29

* Percentage of all unique Kaspersky users worldwide who have been attacked by this malware


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu