Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan.Win32.Jorik

Detekováno 11/20/2015
Třída Trojan
Platfoma Win32
Popis

Malware v této rodině provádí destruktivní akce v počítači uživatele. Při spuštění program dešifruje pomocný soubor obsažený v jeho těle, čímž extrahuje soubor do dočasné složky v počítači uživatele. Extrahovaný program odešle požadavek na server útočníků. Tento server odpovídá konfiguračním souborem, který program používá k pokračování v práci.

Geografická distribuce útoků rodiny Trojan.Win32.Jorik

Geografické rozdělení zjišťování v období od 20. listopadu 2014 do 20. listopadu 2015

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Ruská Federace 10,96
2 Indie 9,64
3 Vietnam 6.60
4 Alžírsko 6.36
5 Mexiko 4.81
6 Írán 4.89
7 Brazílie 3,68
8 Thajsko 2,77
9 Saudská arábie 2.25
10 Kazachstán 2.38

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu