Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan.Win32.Inject

Detekováno 09/29/2015
Třída Trojan
Platfoma Win32
Popis

Škodlivé programy této rodiny vkládají svůj kód do adresního prostoru programů běžících na infikovaném počítači, jako jsou například systémové procesy nebo programy, které mají přístup k Internetu.

Geografická distribuce útoků rodiny Trojan.Win32.Inject

injectwin32eng-2

Zeměpisné rozložení útoků v období od 27. září 2014 do 27. září 2015

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Rusko 37.13
2 Německo 6.91
3 Indie 6.26
4 Brazílie 3.99
5 USA 3.99
6 Vietnam 2.90
7 Itálie 2,37
8 Francie 2.29
9 Spojené království 2.21
10 Kazachstán 1,93

* Procento všech jedinečných uživatelů Kaspersky po celém světě, kteří byli napadeni tímto malwarem


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu