Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan.Win32.Diztakun

Detekováno 09/29/2015
Třída Trojan
Platfoma Win32
Popis

Malware v této rodině mění systémová nastavení napadeného počítače a blokuje funkce operačního systému.

Geografická distribuce útoků rodiny Trojan.Win32.Diztakun

diztakunimgeng

Zeměpisné rozložení útoků v období od 24. července 2014 do 27. července 2015

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Brazílie 13.00
2 Německo 11,81
3 Rusko 8.64
4 Indie 7.17
5 krocan 6.16
6 Maroko 6,02
7 Alžírsko 5.59
8 USA 4.86
9 Francie 4.23
10 Čína 2,53

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu