Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan.Win32.Cutwail

Detekováno 08/20/2015
Třída Trojan
Platfoma Win32
Popis

Malware v této rodině je distribuován zločinci pomocí programu Pushdo Trojan downloader. Zločinci používají malware v rodině Trojan.Win32.Cutwail k vytváření botnetů (sítě infikovaných počítačů řízených "masterem") a odesílání spamu z těchto počítačů.

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 USA 6.90
2 Německo 6.66
3 Spojené království 6.40
4 Indie 5.94
5 Ruská Federace 5.70
6 Japonsko 4.03
7 Vietnam 3.76
8 krocan 3,68
9 Francie 2.76
10 Španělsko 2.27

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu