Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan.Win32.AntiNOD

Detekováno 04/27/2004
Třída Trojan
Platfoma Win32
Popis

Trojan ukončí následující procesy:

 C: Program FilesESETnod32.exeC: Program FilesESETnod32kui.exeC: Program FilesESETnod32krn.exe 

Trojan také zobrazí následující zprávu:

 BUAHAHAHAHA !!! [-Byt3Cr0W je tady !!! -] --- Počkat na F .. 

Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu