Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan.VBS.Mariquita

Třída Trojan
Platfoma VBS
Popis

Technické údaje

Mariquita není skutečný trojský virus; je napsán v jazyce Visual Basic Script (VBS).

'Mariquita' spustí aplikaci NotePad a vytvoří textový dokument "marquita.txt"

Dokument "mariquita.txt" obsahuje následující text:

Hola sójový virus
CHIMPUN

Poté virus spustí aplikaci MS Outlook a pokusí se vytvořit nové e-mailové zprávy.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu