Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan.NSIS.Voter

Detekováno 12/03/2010
Třída Trojan
Platfoma NSIS
Popis

Trojan kopíruje jeho spustitelný soubor na všechna vyměnitelná média pod následujícím názvem:

<x>: smss.exe

Kopíruje také extrahovaný obrázek:

<x>: Raila Odinga.gif

<x> znamená písmeno vyměnitelného disku.

Trojka vytvoří soubor autorun.inf v kořenovém adresáři vyměnitelného disku. Tento soubor automaticky spustí spustitelný soubor typu Trojan, když se uživatel pokusí otevřít infikovaný disk pomocí aplikace Explorer.

Trojan také rekurzivně zkopíruje jeho spustitelný soubor do všech složek na výměnném disku. Tyto kopie používají názvy souborů umístěných v těchto složkách spolu s příponou .exe.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu