Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan.Multi.GenAutorunLnkFile

Detekováno 11/04/2018
Třída Trojan
Platfoma Multi
Popis

This family consists of link files (LNK) that are located in the autorun system and used for running malicious code.

Geographical distribution of attacks during the period from 04.11.17 – 04.11.18

Top 10 countries with most attacked users (% of total attacks)

Country % of users attacked worldwide*
1 Brazil 64.21
2 Russian Federation 14.71
3 Ukraine 1.28
4 India 1.25
5 Germany 1.11
6 United States 1.10
7 Japan 1.09
8 Kazakhstan 1.08
9 Italy 1.07
10 Chile 1.06

*Percentage among all unique Kaspersky users worldwide attacked by this malware


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu