Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan.Multi.BroSubsc

Detekováno 02/02/2019
Třída Trojan
Platfoma Multi
Popis

Malware of this family is installed on browsers deceptively after the user visits fraudulent or advertising resources. This malware displays advertising messages even if a browser is inactive.

Geographical distribution of attacks by the Trojan.Multi.BroSubsc family


Geographical distribution of attacks during the period from 01 January 2019 to 24 March 2019

Top 10 countries with most attacked users (% of total attacks)

  Country % Percent of users*
1 Russian Federation 44.48
2 Brazil 3.69
3 India 3.36
4 Kazakhstan 2.44
5 Ukraine 2.36
6 Mexico 2.15
7 Algeria 2.09
8 Saudi Arabia 1.77
9 France 1.72
10 Vietnam 1.66

* Percentage among all unique Kaspersky users worldwide who were attacked by this malware


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu