Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan.MSWord.Format

Třída Trojan
Platfoma MSWord
Popis

Technické údaje

Jedná se o Word makro-Trojan. Obsahuje jedno makro: AutoOpen. Tento Trojan vloží do souboru příkazy AUTOEXEC.BAT, které odstraní soubory a formátují pevný disk. Trojan také vloží následující text do aktuálního dokumentu:


RESET seu mikro agora seu LAMMER BURRO !!!
Automatické rozpoznání 15 seg.

a vypnutí systému Windows.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu