Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan.MSWord.Agent

Detekováno 01/24/2017
Třída Trojan
Platfoma MSWord
Popis

Malware této rodiny se skládá z dokumentu .doc nebo .docx obsahujícího skript, který lze spustit v aplikaci Microsoft Word (Visual Basic for Applications). Skript obsahuje postupy pro zničení, blokování, modifikaci nebo kopírování dat a také zasahování do fungování počítačů nebo počítačových sítí.

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Japonsko 12.11
2 Německo 10,69
3 USA 5.70
4 Čína 4.91
5 Spojené království 4.81
6 Itálie 4.54
7 Ruská Federace 4.15
8 Francie 3,47
9 Vietnam 3.18
10 Austrálie 2,54

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu