Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan.MSIL.Disfa

Detekováno 02/17/2016
Třída Trojan
Platfoma MSIL
Popis

Malware v této rodině se často skrývá jako obrazový soubor nebo jako legitimní software. Když uživatel otevře malware, zobrazí obrázek nebo okno, které neobsahuje skutečný obsah. Malware pak extrahuje soubor obsažený uvnitř do dočasné složky. Tento soubor (ve většině případů keylogger) je malware přidán do seznamu programů automaticky spouštěných operačním systémem při spuštění.

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Alžírsko 12.25
2 Indie 10,96
3 Saudská arábie 5.24
4 Ruská Federace 4.97
5 Irák 3,83
6 Egypt 3.52
7 krocan 3.30
8 Brazílie 3.20
9 Vietnam 2,58
10 Německo 2,53

* Procento všech jedinečných uživatelů Kaspersky po celém světě, kteří byli napadeni tímto malwarem


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu