Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan.JS.Offiz

Třída Trojan
Platfoma JS
Popis

Technické údaje

Jednoduché trojské programy napsané v jazyce JS (JSript), který je umístěn v HTM souborech.

Tyto trojské skripty otevírají mnoho oken aplikace Internet Explorer, které po otevření nelze zavřít. Pokud uživatel stiskne klávesy Alt + F4, Ctrl nebo Del, zobrazí se text s textem:

"Jste idiot!".


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu