Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan.AndroidOS.Triada

Detekováno 09/28/2016
Třída Trojan
Platfoma AndroidOS
Popis

Trojan.AndroidOS.Triada získává oprávnění root, která mu umožňují měnit systémové soubory a poskytuje taková oprávnění ostatním trojským koníkům, které jsou staženy. Malware odesílá informace o infikovaném zařízení na server vzdáleného příkazu a kontroly a stáhne konfigurační soubor, který obsahuje ID infikovaného počítače a nastavení konfigurace.

Hlavní funkcí Trojan je přesměrování finančních SMS transakcí, když uživatel provádí on-line platby za nákup dalšího obsahu v legitimní aplikaci. Namísto toho, aby byl odeslán vývojáři dalšího obsahu, jsou peníze zasílány zločincům.

Některé verze Trojana upravují proces Zygote. Tento proces je jedním z hlavních procesů zařízení Android. Obsahuje systémové knihovny a rámce, které jsou používány v každé aplikaci v zařízení, a je základem pro všechny ostatní aplikace.

Většina z Trojan.AndroidOS.Triada sídlí výhradně v zařízení RAM, což ztěžuje zjištění Trojice. Navíc všechny procesy trojských koní, které jsou spouštěny samostatně, jsou skryté od uživatele a dalších aplikací.

Geografická distribuce útoků rodiny Trojan.AndroidOS.Triada


Zeměpisné rozložení útoků v období od 28. září 2015 do 28. září 2016

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Ruská Federace 24,35
2 Indie 13.19
3 Alžírsko 4.18
4 Bangladéš 4.11
5 Indonésie 3.18
6 Ukrajina 3.18
7 USA 3.06
8 Německo 2.97
9 Brazílie 2.21
10 Mexiko 1,98

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu