Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan.AndroidOS.Hiddad

Detekováno 01/26/2017
Třída Trojan
Platfoma AndroidOS
Popis

Malware této rodiny využívá reklamu jako svou hlavní metodu zpeněžení. Malware používá různé způsoby, jak zobrazovat co nejvíce reklam k uživateli, včetně instalace nových skrytých adware. Využitím práv superuserů se malware může skrývat v systémové složce, což je velmi obtížné odstranit.

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Ruská Federace 40,33
2 Indie 11.30
3 USA 4.78
4 Ukrajina 3.20
5 Německo 2.84
6 Indonésie 2.13
7 Brazílie 1,92
8 Alžírsko 1,82
9 Kazachstán 1,58
10 Spojené království 1,51

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu