Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan.AndroidOS.Dialer

Detekováno 06/09/2017
Třída Trojan
Platfoma AndroidOS
Popis

Tato "fiktivní" aplikace falešně slibuje uživatelům, že změní svůj hlas při odchozích hovorech. Ve skutečnosti aplikace zavolá na číslo s prémiovou sazbou.

Geografická distribuce útoků rodiny Trojan.AndroidOS.Dialer


Zeměpisné rozložení útoků v období od 9. června 2016 do 9. června 2017

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Polsko 36.02
2 Španělsko 29,59
3 Kolumbie 5,04
4 Francie 4.80
5 Brazílie 3,98
6 Mexiko 2,68
7 Německo 2.36
8 Srbsko 2.11
9 Švýcarsko 1,71
10 Spojené království 1,54

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu