Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan-SMS.AndroidOS.Opfake

Detekováno 09/29/2015
Třída Trojan-SMS
Platfoma AndroidOS
Popis

Škodlivé programy této rodiny zobrazují okno, které napodobuje instalaci legitimního softwaru. Během instalace nebo po instalaci tento malware tajně odešle SMS zprávy na krátká krátká čísla bez vědomí uživatele.

V průběhu času se tato rodina malwaru vyvinula. Namísto napodobování instalace legitimního softwaru se někteří trojčata v této rodině okamžitě zeptáte uživatele na práva administrátora v zařízení. Trojské koně pak používají tato práva správce, aby se stali neviditelnými v seznamu nainstalovaných aplikací.

Rodina se jmenuje Opfake, protože starší verze napodobovaly instalaci prohlížeče Opera.

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Rusko 74,75
2 Vietnam 10,79
3 Kazachstán 4.14
4 Ukrajina 3.39
5 Bělorusko 1.19
6 Německo 0,53
7 Ázerbajdžán 0,47
8 Uzbekistán 0,39
9 Tádžikistán 0,38
10 Indie 0,29

* Procento všech jedinečných uživatelů Kaspersky po celém světě, kteří byli napadeni tímto malwarem


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu