Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan-PSW.Win32.Tepfer

Detekováno 02/17/2016
Třída Trojan-PSW
Platfoma Win32
Popis

Malware této rodiny kradne data od uživatelů infikovaných počítačů, například:

  • Údaje účtu FTP klientů na infikovaném počítači
  • Údaje účtu pro služby pro ukládání dat v cloudu
  • Soubory cookie prohlížeče
  • Účetní údaje pro poštovní klienty

Malware potom pošle tyto informace serveru cybercriminálního.

Některé škodlivé programy této rodiny mohou stáhnout a spustit další škodlivé programy.

Geografická distribuce útoků rodiny Trojan-PSW.Win32.Tepfer

Zeměpisné rozložení útoků v období od 17. února 2015 do 17. února 2016

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Ruská Federace 17,75
2 Německo 10,66
3 USA 5.07
4 Indie 4.32
5 Spojené arabské emiráty 3,69
6 Vietnam 3,46
7 Spojené království 3.29
8 Itálie 2,83
9 krocan 2,57
10 Ukrajina 2.38

* Procento všech jedinečných uživatelů Kaspersky po celém světě, kteří byli napadeni tímto malwarem


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu