Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan-PSW.Win32.Ruftar

Detekováno 05/13/2016
Třída Trojan-PSW
Platfoma Win32
Popis

Malware této rodiny používá zločinci k získání pověření tím, že ukradne uživatelská jména a hesla uživatele infikovaného počítače.

Tento malware uloží shromážděné informace o účtu do samostatné složky vytvořené speciálně malwarem na infikovaném počítači.

Tyto informace jsou pak zasílány kriminálci e-mailem, FTP nebo HTTP (v požadavku HTTP) nebo jinými metodami.

Geografická distribuce útoků rodiny Trojan-PSW.Win32.Ruftar

Zeměpisné rozložení útoků v období od 13. května 2015 do 13. května 2016

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Ruská Federace 37,93
2 Írán 23,51
3 Ukrajina 3,94
4 Vietnam 2.05
5 USA 1,94
6 Nepál 1,90
7 Kazachstán 1,67
8 Indie 1.63
9 Itálie 1.47
10 Německo 1.46

* Procento všech jedinečných uživatelů Kaspersky po celém světě, kteří byli napadeni tímto malwarem


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu