Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan-PSW.Win32.Azorult

Detekováno 12/12/2018
Třída Trojan-PSW
Platfoma Win32
Popis

This family consists of malware that is used for stealing user data. The malware is propagated by distributing documents that contain either the CVE-2017-11882, CVE-2017-8759, or CVE-2017-0199 vulnerability exploits, or malicious macros.

Geographical distribution of attacks by Trojan-PSW.Win32.Azorult

Geographical distribution of attacks during the period from 12.12.17 – 12.12.18

Top 10 countries with most attacked users (% of total attacks)

Country % of users attacked worldwide*
1 South Africa 7.93
2 Vietnam 7.75
3 Russian Federation 7.05
4 Germany 5.24
5 India 4.81
6 Malaysia 3.71
7 Italy 3.43
8 Indonesia 2.87
9 Brazil 2.78
10 Turkey 2.68

*Percentage among all unique Kaspersky users worldwide attacked by this malware


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu