Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan-FakeAV.Win32.SystemCheck

Detekováno 09/06/2016
Třída Trojan-FakeAV
Platfoma Win32
Popis

Tento Trojan předstírá, že je antivirový program. Poplašné oznámení se neustále objevují na infikovaném počítači a požadují, aby uživatel koupil plnou verzi tzv. Antivirového programu, aby odstranil předpokládané viry.

Geografická distribuce útoků rodiny Trojan-FakeAV.Win32.SystemCheck


Zeměpisné rozložení útoků v období od 1. září 2013 do 1. září 2016

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 USA 44.12
2 Německo 14,71
3 Spojené království 8,82
4 Francie 5.88
5 Ruská Federace 5.88
6 Austrálie 2,94
7 Čína 2,94
8 Česká republika 2,94
9 Japonsko 2,94
10 Lotyšsko 2,94

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu