Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan-FakeAV.AndroidOS.Provar

Detekováno 08/20/2015
Třída Trojan-FakeAV
Platfoma AndroidOS
Popis

Malware v této rodině umožňuje počítačovým zločinec vzdáleně řídit smartphone uživatele. Malware navíc zachycuje příchozí SMS zprávy a kradne další uživatelská data.

Geografická distribuce útoků rodiny Trojan-FakeAV.AndroidOS.Provar

provargeoimgen

Geografické rozložení detekcí v období od 31. července 2014 do 3. srpna 2015

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Ruská Federace 89,58
2 Ukrajina 3,46
3 Kazachstán 2,88
4 Bělorusko 1.35
5 Uzbekistán 0,72
6 Ázerbajdžán 0,32
7 Tádžikistán 0,24
8 Kyrgyzstán 0,23
9 Moldavsko 0,19
10 Německo 0,18

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu