Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan-Dropper.Win32.Sysn

Detekováno 12/15/2015
Třída Trojan-Dropper
Platfoma Win32
Popis

Malware této rodiny instaluje škodlivé programy umístěné v těle škodlivého softwaru do dočasného nebo systémového adresáře na infikovaném počítači.

Tato technika umožňuje počítačovým zločincům instalovat na infikovaném počítači jiný neoprávněný software způsobem, který je pro uživatele neviditelný.

Geografická distribuce útoků rodiny Trojan-Dropper.Win32.Sysn

sysnimgeng

Zeměpisné rozdělení zjišťování v období od 15. prosince 2014 do 15. prosince 2015

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Ruská Federace 10,72
2 Indie 8.21
3 krocan 7,68
4 Brazílie 5.17
5 Spojené arabské emiráty 4.51
6 Německo 4.21
7 Vietnam 4.19
8 USA 3,59
9 Itálie 2,56
10 Korejská republika 2.39

* Procento všech jedinečných uživatelů Kaspersky po celém světě, kteří byli napadeni tímto malwarem


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu