Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan-Dropper.Win32.Flystud

Detekováno 07/09/2009
Třída Trojan-Dropper
Platfoma Win32
Popis

Jakmile je Trojan vypuštěn, získává z jeho těla do adresáře Windows soubor nazvaný "cmdno.exe":

% WinDir% cmdno.exe

Tento soubor má velikost 302594 bajtů. Kaspersky Anti-Virus bude detekován jako Trojan-PSW.Win32.QQRob.km.

Tento soubor bude spuštěn k provedení.

Trojan také způsobuje zobrazení následujícího obrázku:


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu