Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan-Dropper.VBS.Zerolin

Třída Trojan-Dropper
Platfoma VBS
Popis

Technické údaje

Programy patřící do této trojské rodiny jsou napsány v jazyce Visual Basic Script. Jsou kódovány tak, aby instalovaly řadu virů na oběť stroje. Škodlivé programy nainstalované verzemi TrojanDropper.VBS.Zerolin se pohybují od primitivních klíčových protokolových programů až po multifunkční backdoors a červy.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu