Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan-Dropper.JS.Agent

Detekováno 04/10/2017
Třída Trojan-Dropper
Platfoma JS
Popis

Napsaný v jazyce JavaScript, tento skript obsahuje malware, který instaluje a spouští na počítači poškozeného.

Geografická distribuce útoků rodiny Trojan-Dropper.JS.Agent


Zeměpisné rozložení útoků v období od 10. dubna 2016 do 10. dubna 2017

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Ruská Federace 14.28
2 Japonsko 8.60
3 Německo 6.30
4 Saudská arábie 5.24
5 Brazílie 5.16
6 Francie 5.12
7 Indie 4.45
8 Itálie 3,71
9 Mexiko 3,44
10 Malajsie 3.04

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál