Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan-Dropper.AndroidOS.Agent

Detekováno 09/28/2016
Třída Trojan-Dropper
Platfoma AndroidOS
Popis

Po zobrazení falešné chybové zprávy aplikace Trojan-Dropper.AndroidOS.Agent nainstaluje aplikace neviditelně pro uživatele. Tyto aplikace jsou obsaženy v těle Trojana a skryty v systému po instalaci. Aplikace využívají reklamu jako hlavní způsob zpeněžení.

Geografická distribuce útoků Trojan-Dropper.AndroidOS.Agent rodiny


Zeměpisné rozložení útoků v období od 28. září 2015 do 28. září 2016

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Ruská Federace 41,44
2 Indie 9.17
3 Alžírsko 4.15
4 Ukrajina 4.06
5 Indonésie 2,57
6 Bangladéš 2.44
7 Malajsie 1,92
8 Kazachstán 1.63
9 krocan 1.62
10 Mexiko 1,45

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu