Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan-Downloader.Win32.Upatre

Detekováno 05/30/2016
Třída Trojan-Downloader
Platfoma Win32
Popis

Tato malwarová rodina se vyznačuje kompaktním rozsahem a úzkým rozsahem škodlivých schopností. Ne větší než 3,5 KB, tyto trojské koně jsou omezeny na stahování jiného malwaru, nejčastěji bankovních trojských koní. Například malware z rodiny Trojan-Downloader.Win32.Upatre může stáhnout Dyre Trojan (také známý jako Dyzap nebo Dyreza) na infikovaný počítač, aby ukradl pověření o platbě od uživatele infikovaného počítače.

Geografická distribuce útoků rodiny Trojan-Downloader.Win32.Upatre


Zeměpisné rozložení útoků v období od 30. května 2015 do 30. května 2016

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 USA 10,59
2 Německo 10,28
3 Ruská Federace 5.59
4 Španělsko 4,73
5 krocan 4.50
6 Francie 4.50
7 Austrálie 4.48
8 Spojené království 4.30
9 Kanada 3.27
10 Švýcarsko 3.22

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu