Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan-Downloader.JS.Iframe

Detekováno 08/30/2010
Třída Trojan-Downloader
Platfoma JS
Popis

Po otevření infikované stránky v prohlížeči se trójsky kůň pokusí otevřít prostředek umístěný na následujícím odkazu ve skrytém rámečku:

http: //f***3.co.cc/index.php? tp = 32b260002f490aa3Tento odkaz nefungoval při vytváření popisu.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu