Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan-Clicker.HTML.Iframe

Detekováno 01/26/2017
Třída Trojan-Clicker
Platfoma HTML
Popis

Malware této rodiny otevírá webové stránky v prohlížeči bez oprávnění uživatele, aby zvládl návštěvy webu (zvyšuje jeho přístupy). Místo, které Trojan otevřel, může být infikováno jiným, nebezpečnějším malwarem.

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Francie 12,31
2 Ruská Federace 10.04
3 Itálie 10.01
4 Brazílie 8,01
5 Indie 7.84
6 USA 6.95
7 Německo 4.49
8 Španělsko 3,65
9 Alžírsko 3.03
10 Japonsko 2.90

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu