Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan-Banker.Win32.Neverquest2

Detekováno 06/03/2016
Třída Trojan-Banker
Platfoma Win32
Popis

Tato malwarová rodina se skládá z trojských koní zaměřených proti službám on-line bankovnictví. Malware je používán kybernetickými kriminálníky k ukradnutí peněz nebo pověření účtu od uživatelů služeb elektronického bankovnictví.

Informace potřebné pro připojení k serveru cybercriminals jsou zašifrovány uvnitř spustitelného souboru malware. Trojan-Banker.Win32.Neverquest2 je distribuován v rámci modelu MAAS (Malware As A Service). To znamená, že kyberzálci pronajali malware od svých tvůrců a dostali plně připravený softwarový kit pro kriminální účely.

Malware shromažďuje informace o infikovaném počítači a pošle je na server počítačových zločinců. Shromažďované informace zahrnují:
• Uživatelská práva v operačním systému
• Antivirový software nainstalovaný v počítači
• Zda je Rapport (od Trusteer) nainstalován
• architektura procesoru
• verze operačního systému (včetně čísla servisního balíčku)
• Adresa a port proxy serveru (pokud je v nastavení operačního systému zadán server proxy)
• Jméno napadeného počítače NETBIOS
• Název domény (pokud je počítač v doméně)

Malware této rodiny provádí následující akce:
• Stažení a spuštění spustitelných souborů
• Ukrást soubory cookie
• Krádež certifikátů z úložiště operačního systému
• Získání seznamu běžících procesů
• Vymazání složky mezipaměti prohlížeče a odstranění souborů cookie
• Odstranění kopií škodlivých souborů
• Spuštění a zastavení serveru proxy serveru SOCKS
• Spuštění a zastavení serveru vzdáleného přístupu VNC
• Stahování a spuštění aktualizací škodlivého softwaru (s restartováním počítače nebo bez něj)
• Spouštění příkazů prostřednictvím ShellExecute ()
• Smazání položek registru
• Krádežná hesla uložená v klientských serverech FTP
• Smazání informací o kopiích škodlivého softwaru z registru
• Kopírování souborů (určených pomocí masky vzorů) z infikovaného počítače
• Prohlížení historie webu uživatele
• Tajemné nahrávání videa a nahrávání zaznamenaného videa na server počítačoví zločinci
• Získání video souborů podle jejich čísla
• Mazání souborů videa podle jejich čísla

Malware navíc může nahradit obsah webových stránek zobrazovaných v prohlížeči uživatele pomocí spoofedového obsahu a konfiguračních souborů, které jsou stahovány škodlivým softwarem ze serveru řízeného počítačovými zločiny.

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Ruská Federace 42,77
2 Japonsko 15,74
3 USA 8.46
4 Vietnam 5.54
5 Spojené království 4.33
6 Rumunsko 4.09
7 Indie 2.76
8 Německo 1,83
9 Kanada 1.24
10 Čína 1.21

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu