Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan-Banker.Win32.Fibbit

Detekováno 06/03/2016
Třída Trojan-Banker
Platfoma Win32
Popis

Škodlivé programy této rodiny, známé také jako Ranbyus, byly původně vytvořeny zločinci, kteří převzali kontrolu nad BIFIT iBank 2, jedním z nejoblíbenějších programů online bankovnictví v zemích Společenství nezávislých států (CIS). Později kyberneptici přidali podporu dalším klientům online bankovnictví do rodiny malware.

Geografická distribuce útoků rodiny Trojan-Banker.Win32.Fibbit


Zeměpisné rozložení útoků v období od 3. června 2015 do 03.6.2016

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Ruská Federace 62,74
2 Kazachstán 2.70
3 Rakousko 2.46
4 Uzbekistán 2.46
5 Indie 2.42
6 Německo 2.38
7 Ukrajina 2.25
8 USA 2.05
9 Japonsko 1,64
10 Jižní Afrika 1,52

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu