Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan-Banker.Win32.Emotet

Detekováno 12/12/2018
Třída Trojan-Banker
Platfoma Win32
Popis

This family consists of malware that is used for downloading other malware („bankers“) to a victim’s device. The Emotet malware is distributed mostly by means of phishing email that contains either links to malicious sites, or malicious attachments (PDF or Microsoft Word documents). The PDF documents contain links to malicious sites, and the Microsoft Word documents contain malicious macros and instructions on how to enable these macros.

Top 10 countries with most attacked users (% of total attacks)

Country % of users attacked worldwide*
1 Germany 30.77
2 United States 22.53
3 India 16.57
4 Russian Federation 14.39
5 China 13.81
6 Mexico 13.79
7 Italy 12.49
8 Poland 6.40
9 United Kingdom 6.30
10 Brazil 5.75

*Percentage among all unique Kaspersky users worldwide attacked by this malware


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu