Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan-Banker.Win32.Capper

Detekováno 06/03/2016
Třída Trojan-Banker
Platfoma Win32
Popis

Malware této rodiny nainstaluje speciálně vytvořené soubory PAC na infikovaný počítač. Proxy Auto Configuration (PAC) soubory používají webové prohlížeče k automatickému použití nastavení pro přístup k internetu. Jiné programy mohou také používat nastavení proxy serveru v prohlížeči, pokud jsou používány pro přístup k webovým zdrojům.

Pomocí souborů PAC tyto trojské koně zachycují a spoofují přenos mezi infikovaným počítačem a službami online bankovnictví.

Trojan-Banker.Win32.Capper pravidelně kontroluje server počítačové kriminality pro nejnovější verzi souborů PAC a aktualizuje je.

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Ruská Federace 76,98
2 Japonsko 15,46
3 Kazachstán 0,73
4 Ukrajina 0,72
5 Německo 0,54
6 Izrael 0,47
7 Čína 0,46
8 Bělorusko 0,41
9 Indie 0,41
10 Rakousko 0,34

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu