Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan-Banker.Win32.Banbra

Detekováno 06/28/2016
Třída Trojan-Banker
Platfoma Win32
Popis

Tato rodina malware je navržena tak, aby ukradla osobní údaje klientů brazilských bank. Metody a technologie používané tímto malwarem jsou obecně surové. Napsaný v programu Delphi nebo .NET, malware používá podvodné formy k získání informací nezbytných pro obejití dvoufaktorové autentizace.

Jeden příklad této rodiny malware je Telax banking Trojan. Hlavní modul Telax je napsán v Delphi a má velikost přibližně 12 MB. Trojský nakladač je napsán C # s velikostí menší než 500 KB. Trojan je schopen provádět jednoduché příkazy přijaté od řídícího serveru, například ovládání myši, stisknutí kombinace kláves v otevřeném okně, mazání a restartování počítače. Údaje z počítače uživatele jsou přenášeny prostřednictvím žádosti POST bez šifrování. Parametry požadavku jsou pojmenovány v portugalštině:

  • ID_MAQUINA – ID počítače
  • VERSAO – Trojská verze
  • WIN – operační systém
  • NAVEGADOR – spustitelný soubor prohlížeče
  • PLUGIN – název plug-inu
  • AV – název nainstalovaného antivirového softwaru

Geografická distribuce útoků rodiny Trojan-Banker.Win32.Banbra

banbra
Zeměpisné rozložení útoků v období od 28. června 2015 do 28. června 2016

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Brazílie 56,89
2 Ruská Federace 14.09
3 Rakousko 7.93
4 Švýcarsko 2.33
5 Indie 2.30
6 Německo 1.42
7 krocan 1.42
8 Čína 1.38
9 Ukrajina 1.22
10 USA 0,92

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu