Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Trojan-Banker.AndroidOS.Binka

Detekováno 08/20/2015
Třída Trojan-Banker
Platfoma AndroidOS
Popis

Malware v této rodině se maskuje jako legitimní software, například aktualizace operačního systému Android. Když je tento malware nainstalován na zařízení, je pro něj uživatele neviditelný a čeká na příkazy z serveru cybercriminálního.

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Ruská Federace 82.2
2 Německo 2.46
3 Čína 2.26
4 Indie 1,44
5 Brazílie 1,03
6 USA 1,03
7 Ukrajina 0,92
8 Spojené království 0,82
9 Indonésie 0,62
10 Česká republika 0,51

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu