Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

P2P-Worm.Win32.Scranor

Třída P2P-Worm
Platfoma Win32
Popis

Technické údaje

Tento červa se šíří prostřednictvím sítí sdílení souborů Kazaa a iMesh a prostřednictvím IRC.

Červ samotný je soubor Windows PE EXE, přibližně 12 kB.

Instalace

Po spuštění vytvoří červ adresář s názvem "Sys32i" v adresáři Program Files a zkopíruje se do tohoto souboru jako "Scran.exe".

Tento soubor je registrován v systémovém registru jako klíč k povolení autorunu:

 [HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun]
  W32.Scran =% ProgramDir% sys32iScran.exe 

Tím je zajištěno, že červ bude spuštěn při každém restartování systému.

Červ vytvoří několik samých kopií pod následujícími názvy:

 Age of Empires crack.exe 
Age of Empires.exe
CD Key.exe 
Counter Strike 6.exe
Counter Strike.exe
Grand Theft Auto 3 CD2 ISO.exe
Half-Life.exe
Hotmail účet cracker.exe
Hotmail Hack.exe
KeyGen.exe
Microsoft Office.exe
Norton Anti Virus 2004.exe
Norton Anti Virus 2005.exe
Norton Anti Virus Crack.exe
Norton Firewall.exe 
Norton Internet Security 2004.exe
Partition Magic 8.exe
Playstation 2.exe
Resident Evil.exe
Scran.cpl
Tomb Raider.exe
Trojan Remover.exe
Windows XP Home.exe
Yahoo Hack.exe
ZoneAlarm Firewall Pro.exe 

Tento adresář se zobrazí v systémovém registru jako Místní obsah pro Kazaa a iMesh:

 [HKCUSoftwareKazaaLocalContent]
[HKCUSoftwareKazaaTransfer]
  "dir0" = "012345:% ProgramDir% sys32i"
[HKCUSoftwareiMeshClientLocalContent]
  "dir0" = "012345:% ProgramDir% sys32i" 

Tyto soubory pak budou přístupné ostatním uživatelům P2P sítí.

Červ vytváří identifikátor "W32.Scran-Worm", který označuje jeho přítomnost v systému.

Propagace prostřednictvím IRC

Červ hledá oběti stroj IRC klienta. Pokud detekuje jeden, změní obsah souboru "script.ini" tak, aby byl červ předán všem uživatelům, kteří zadávají kanály IRC používané infikovaným počítačem.

jiný

Červ si stáhne soubor s názvem "botnet.jpg" z http://www.freewebs.com. Tento soubor bude uložen v kořenovém adresáři C: "botnet.exe". Tento soubor obsahuje nejnovější verzi Backdoor.Win32.Rbot.gen.

Dne 1. ledna způsobí červ, že na obrazovce bude zobrazen dialog obsahující následující text:

 Ha?
Šťastný nový rok W32.Scran !! 

Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu