Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

HackTool.Win64.HackKMS

Detekováno 08/04/2018
Třída HackTool
Platfoma Win64
Popis

Programy této rodiny jsou určeny pro aktivaci neregistrovaného softwaru společnosti Microsoft. Tyto programy lze použít společně s jiným škodlivým nebo nežádoucím softwarem.

Geografická distribuce útoků HackTool.Win64.HackKMS

Zeměpisné rozložení útoků v období od 04.08.17 – 04.08.18

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Brazílie 25,58
2 Vietnam 8.38
3 Ruská Federace 6.37
4 Indie 6.28
5 Itálie 4.26
6 Bangladéš 3.29
7 Thajsko 3.03
8 Indonésie 2.40
9 krocan 2.32
10 Saudská arábie 2.30

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu